محرمانگی

خط مشی صبالرن درباره اطلاعاتی که کاربران در این وب سایت قرار می دهند به شرح زیر است:

  • کاربران صبالرن برای استفاده از خدمات سایت مثل دانلود ویدیوها و ایبوک ها، لازم است ایمیل خود را در سایت ارائه دهند.
  • در بازدید از وب‌سایت ممکن است اطلاعات غیر‌ شخصی بازدیدکنندگان (شامل نام مرورگر، نوع و مشخصات کامپیوتر، سیستم عامل و سرویس دهنده اینترنت و امثال آن) جمع‌آوری شود.
  • صبالرن برای جلوگیری از دسترسی بدون مجوز و غیرقانونی به اطلاعات وب‌سایت و کاربران آن، اقدام‌های امنیتی را تا جایی که در توانش است، برقرار کرده‌ است و همواره امنیت کاربران و اطلاعات آن‌ها از اولویت‌هایش است.
  • صبالرن به هیچ عنوان اطلاعات شخصی کاربران و بازدیدکنندگانش را به دیگران نفروخته و اجاره نمی‌دهد. صبالرن ممکن است از نرم‌افزارها و سرویس‌دهنده‌هایی برای ارائه خدمات به کاربرانش استفاده کند. در این شرایط اطلاعات کاربران تحت نظارت وب‌سایت صبالرن توسط این سرویس‌ها و نرم‌افزارها استفاده خواهد شد.

سجاد زیدونی

مدیریت وب سایت صبالرن