نوشته‌ها

اعتمادبه‌نفس عاطفی خود را تقویت کنیم همان‌طور که متوجه شدیم اعتمادبه‌نفس عاطفی به این معناست که مطمئن هستید توانایی لازم برای این‌که دنیای عواطف خود را در اختیار بگیرید، را دارید. این نوع اعتمادبه‌نفس هم ۵ نشانه دارد که به این صورت است.