نوشته‌ها

اعتماد به نفس کاذب چیست؟

اعتماد به نفس اگر راستین و حقیقی باشد بسیار عالی است، در غیر این صورت اعتماد به نفسی دروغین پدید می آید که به اعتماد به نفس کاذب مشهور است. در این نوشته تصمیم گرفتیم درباره این با شما حرف بزنیم که اصلا اعتماد به نفس کاذب چیست؟ اطلاعات بیشتر