نوشته‌ها

رابطه میان احساس گناه و اعتماد به نفس چیست؟

در جامعه ما افراد بسیار زیادی وجود دارند که اعتماد به نفس کافی را ندارند. نشانه های این افراد در مقاله «من اعتماد به نفس ندارم» ذکر شده است. عوامل متعددی هستند که اعتماد به نفس شما را تحت تاثیر قرار می دهند. احساس گناه، یکی از آن عوامل از بین برنده اعتماد به نفس است. در این نوشته، به رابطه میان احساس گناه و اعتماد به نفس پی می برید.

شاید بر این اعتقاد باشید که انتقاد شدید از خود، زمینه بهتر شدن شما است؛ اما باید بدانید این عقیده درست نیست.

اطلاعات بیشتر