نوشته‌ها

سلام دوست خوبم، امیدوارم که حالت خوب باشه و سرشار از انرژی و انگیزه باشی. من در این مقاله قصد دارم که به تو دوست خوبم بگم که آیا قانون جذب واقعی و راسته یا که نه غیر واقعی و دروغ محضِ.

اطلاعات بیشتر

سلام دوست خوبم، امیدوارم که حالت خوب باشه و سرشار از انرژی و انگیزه باشی. من در این مقاله قصد دارم که به تو دوست خوبم بگم که چرا گاهی اوقات قانون جذب برای تو کار نکرده؟؟ یا نتایجش نصف و نیمه بوده.

اطلاعات بیشتر

سلام به تو دوست خوبم، امیدوارم که سالم و سلامت باشی. من امروز در این مقاله قصد دارم که به مقدمه ای بر ذهن خودآگاه و ناخودآگاه بپردازم و چیزهایی رو بازگو کنم که شاید تو هیچی درمورد اونها ندونی. پس ازت میخوام که این مقاله رو تا پایان دنبال بکنی و در آخر هم نظرت رو درباره این مقاله برای من بفرستی.

اطلاعات بیشتر

سلام دوست خوبم امیدوارم که حالت خوب باشه و پر از انرژی برای تحقق رویاهات باشی من امروز قصد دارم که مختصری در مورد تجربه شخصی خودم از قانون جذب ، صحبت کنم. من هم مثل خیلی از افراد توسط کتاب راز با این قانون آشنا شدم و امروز میخواهم ببینم که میتونیم همدیگر رو درک کنیم یا نه و اینکه ماجرای زندگی ما شبیه هم هست یا نه.

اطلاعات بیشتر